Tìm kiếm Customers Success Intern

Về Nextify:      Nextify là giải pháp CRM cho ngành dịch vụ, tích hợp WIFI, SMS, EMAIL, ZALO, CALL, CHATBOT, POS để giúp chủ doanh nghiệp địa điểm tự động chăm sóc khách hàng thân thiết, đo lường và tối…

Tìm kiếm Marketing & Growth Intern

Về Nextify:      Nextify là giải pháp CRM cho ngành dịch vụ, tích hợp WIFI, SMS, EMAIL, ZALO, CALL, CHATBOT, POS để giúp chủ doanh nghiệp địa điểm tự động chăm sóc khách hàng thân thiết, đo lường và tối…

Hello World từ Nextify Team

Xin chào thế giới, Sau một thời gian dài tập trung vào sản phẩm, kết nối, thu nhận phản hồi từ khách hàng và xây dựng đối tác, chúng tôi cuối cùng cũng quyết định lập kênh blog để chia…