Chuyên mục Tuyển dụng

Tìm kiếm Customers Success Intern

Về Nextify:      Nextify là giải pháp CRM cho ngành dịch vụ, tích hợp WIFI, SMS, EMAIL, ZALO, CALL, CHATBOT, POS để giúp chủ doanh nghiệp địa điểm tự động chăm sóc khách hàng thân thiết, đo lường và tối…

Tìm kiếm Marketing & Growth Intern

Về Nextify:      Nextify là giải pháp CRM cho ngành dịch vụ, tích hợp WIFI, SMS, EMAIL, ZALO, CALL, CHATBOT, POS để giúp chủ doanh nghiệp địa điểm tự động chăm sóc khách hàng thân thiết, đo lường và tối…