Chuyên mục Marketing

Email marketing đã chết ?

Có nhiều người cho rằng Email Marketing đã chết. Nhưng trên thực tế, 40% B2B marketer cho rằng email newletter là yếu tố quyết định sự thành công của content và đến 73% số người của Gen Y (1981 –…

Kết hợp WIFI Marketing và CRM chăm sóc khách hàng: Giải pháp quảng bá thương hiệu và tự động chăm sóc khách hàng ưu việt thời buổi công nghệ 4.0

Các doanh nghiệp luôn tìm cách quảng bá thương hiệu đến những khách hàng mới, giữ chân khách hàng cũ. Việc bỏ ra hàng trăm triệu thậm chí cả tỷ đồng cho việc chạy quảng cáo để quảng bá thương…